ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

КПК 0611010 - "Надання дошкільної освіти"