ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

КПК 0611150 - "Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів"