ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

КПК 0611161 - "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти"