ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

КПК 0611162 - "Інші програми та заходи у сфері освіти"