ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

КПК 0618340 - "Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів"