ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

Ладижинської  міської ради

  

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок загальної міської електронної

реєстрації дітей до дошкільних навчальних закладів м.Ладижин

 

 1. Загальні положення

1.1.Загальна міська електронна реєстрація дітей до дошкільних навчальних закладів (далі – ДНЗ), що є у комунальній власності територіальної громади міста Ладижина, здійснюється з метою:

· забезпечення права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти у ДНЗ м.Ладижин;

· спрощення процедури обліку дітей до вступу у ДНЗ м.Ладижин;

· забезпечення доступу до інформації про ДНЗ, що є у комунальній власності територіальної громади міста Ладижин;

· запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей у ДНЗ м.Ладижин;

· здійснення обліку дітей, які мають відвідувати ДНЗ м.Ладижин.

1.2. Наведені нижче терміни цього Положення вживаються у такому значенні:

Загальний міський електронний реєстр дітей до ДНЗ (далі Реєстр) – єдина комп'ютерна база даних, яка містить інформацію про дітей, які будуть відвідувати ДНЗ, та забезпечує її зберігання, видачу та захист від несанкціонованого доступу;

утримувач  Реєстру – відділ освіти Ладижинської міської ради;

реєстратор – особа, уповноважена утримувачем Реєстру, яка здійснює внесення (зміну, виключення) інформації до Реєстру, надання інформації з Реєстру та виконує інші функції, передбачені цим Положенням;  

заявник – особа, що висловила бажання внести дані її дитини до Реєстру.

 

2. Порядок внесення відомостей про дітей, які будуть відвідувати ДНЗ

2.1. Наявність у Реєстрі інформації про дітей, які будуть відвідувати ДНЗ, є обов’язковою умовою зарахування дитини до дошкільного навчального закладу.

2.2. Внесення до Реєстру підлягає наступна інформація про дітей, які будуть відвідувати ДНЗ:

 а) про дитину:

· прізвище, ім’я, по батькові;

· дата народження;

· адреса проживання;

· серія та номер свідоцтва про народження;

· інформація про пільгову категорію (за наявності);

· навчальні заклади які має відвідувати дитина (до 3-х закладів).

б) про батьків:

· прізвище, ім’я, по батькові батька та матері, або осіб, що їх замінюють;

· контактні дані (телефон, електронна адреса);

· місце роботи батьків.

2.3. Внесення до Реєстру інформації про дітей здійснюється на сайті відділу освіти Ладижинської  міської ради  у розділі «Реєстрація до ДНЗ» батьками або особами, які їх замінюють, чи реєстратором відділу освіти Ладижинської міської ради (за зверненням батьків), який заповнює заявку в присутності заявника за встановленою формою. Після успішної реєстрації для кожної заявки встановлюється автоматично статус «Зареєстровано в черзі» та присвоюється порядковий номер в черзі.

Реєстратор зобов’язаний надавати всю необхідну допомогу, пов’язану із заповненням заяви, а також  надати доступ до інформації, яка міститься на офіційному сайті Реєстру.

2.4. Заявник несе персональну відповідальність за достовірність поданої інформації  в реєстраційній картці.

2.5.  Реєстрація до вікових груп здійснюється станом на 01 вересня поточного року відповідно до кількості вільних місць.

2.6. Відмова заявнику у реєстрації відомостей надається автоматично, якщо заявлена особа вже зареєстрована.

2.7. Вилучення відомостей про дітей здійснюється:

· на підставі направлення відділу освіти про зарахування дитини до ДНЗ;

· у разі порушення термінів подачі заяви на зарахування до ДНЗ та переліку документів, визначених цим Положенням;

· у разі відсутності документів, які підтверджують пільги;

· у разі фальсифікації персональних даних у заявці, необхідних для реєстрації. .

2.8. Присвоєння порядкових номерів реєстрації здійснюється в порядку черговості за віковою групою при внесенні відомостей про дитину. Дата та час реєстрації не підлягає зміні.

 

3. Порядок прийому дітей до дошкільного навчального закладу

3.1. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється  керівником відповідно до списків, сформованих базою даних, упродовж періоду комплектації груп раннього та молодшого віку (серпень-вересень) поточного року та протягом року для інших вікових груп у відповідний дошкільний навчальний заклад.

У випадку недоукомплектування груп керівник ДНЗ здійснює прийом дітей упродовж календарного року відповідно до списків, сформованих базою даних.

3.2. Заявник самостійно стежить за черговістю та статусом своєї заявки в Реєстрі. При зміні статусу автоматично в реєстраційній картці заявника вказується «є можливість до зарахування» .

3.3. У разі встановлення статусу «Є можливість зарахування в ДНЗ» заявник зобов’язаний протягом 30 календарних днів подати керівнику ДНЗ усі необхідні документи для зарахування:

· заява батьків або особи, яка їх замінює;

· медична картка про стан здоров'я дитини (ф. № 026/о) з висновком лікаря, що дитина може відвідувати ДНЗ;

· довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

· свідоцтво про народження (копія);

· документ, який дає право на пільгу;

· реєстраційна картка про встановлення статусу щодо можливості зарахування в даний ДНЗ, яка роздруковується з розділу «Перевірка статусу заявки по серії та номеру свідоцтва про народження» з персонального комп’ютера або в відділі освіти Ладижинської міської ради.

3.4. У випадку наявності вільних місць в одному з дошкільних навчальних закладів, який розташований поблизу ДНЗ, що обрав заявник,  пропонується зарахування до даного  ДНЗ.

3.5. У разі відсутності вільних місць в обраному ДНЗ та відмови батьків від іншого запропонованого дитячого садочка, заявка залишається в реєстрі до моменту наявності місць.

3.6. Першочергово зараховуються до ДНЗ наступні категорії:

· діти-інваліди, які не мають протипоказань перебування в ДНЗ;

· діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

· діти, які перебувають під опікою чи в прийомних сім'ях;

· діти батьків-інвалідів І групи, в тому числі діти учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС;

· діти багатодітних сімей, де є троє і більше дітей дошкільного віку;

· діти військовослужбовців, працівників прокуратури, судів та правоохоронних органів, яких призначено для проходження служби з іншої місцевості.

3.7. Діти, які не були забезпечені місцем в ДНЗ в попередньому році, першочергово забезпечуються в наступному році.

3.8. ДНЗ №3 «Дзвіночок», ДНЗ №9 «Джерельце», які фінансуються за рахунок благодійної допомоги, згідно Договору №29 від 31.12.2013 укладеними між відділом освіти Ладижинської міської ради та ТОВ «Вінницька птахофабрика», затвердженого рішенням 28 сесії 6 скликання Ладижинської міської ради від 05.02.2014 р.  № 1179 забезпечувати при необхідності  обов’язковим дошкільним вихованням в межах 70% від загальної кількості місць у ДНЗ дітей працівників ПАТ «Миронівський хлібопродукт», ТОВ «Вінницька птахофабрика», ПРАТ «Зернопродукт МХП».

3.9. Реєстратор вносить в реєстр номер та дату направлення відділу освіти про зарахування дитини, відповідно статус заявки автоматично змінюється на «Зараховано» і відбувається зняття з черги.

3.10. Керівники ДНЗ щомісячно (30 числа поточного місяця) подають звіт про наповненість груп за звітний період головному спеціалісту відділу освіти Ладижинської міської ради.

4. Забезпечення доступу до Реєстру

4.1. Доступ до всіх персональних даних заявника відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» має лише утримувач Реєстру та реєстратор, який  використовує персональні дані заявника виключно в межах наданих повноважень.

Реєстратор несе відповідальність за внесення, збереження  та захист персональних даних заявника.

4.2. Публічний доступ до Реєстру розміщений на офіційному веб-сайті відділу освіти Ладижинської  міської ради та містить виключно наступну інформацію: реєстраційний номер, дату та час реєстрації; ім’я, по батькові, частково зашифровані серію та номер свідоцтва про народження, а також вибір дошкільного навчального закладу, приналежність до пільгової категорії, вікову групу та рік вступу.

5. Прикінцеві положення

5.1. Внесення відомостей до Реєстру, доступ до інформації офіційного сайту Реєстру відбувається на безоплатній основі.

5.2. Особи, винні в порушенні порядку внесення інформації до Реєстру та порядку прийому дітей до ДНЗ, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

  

Начальник відділу освіти                                                                           Ю.В.Журба